Overslaan en naar de inhoud gaan

Covid-19: Terug naar het werk in alle veiligheid!

1

•       Je werkgever en/of je rechtstreekse hiërarchische overste;
•       De leden van het Comité voor preventie en bescherming op het werk (of, indien niet aanwezig, de vakbondsafvaardiging en je bestendige van ABVV Metallo’s);
•       De preventieadviseur van de Interne en/of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk;
•       De gewestelijke directie bevoegd voor het Toezicht op het welzijn op het werk;
•       De lokale politie.
Artikel I.2-26 van de codex welzijn op het werk bepaalt immers dat “de werknemer die, in geval van een niet te vermijden, ernstig en onmiddellijk gevaar, zijn werkpost of een gevaarlijke zone verlaat, mag daar geen nadeel van ondervinden en moet worden beschermd tegen alle ongerechtvaardigde nadelige gevolgen daarvan”.
Let op, het is belangrijk om niet gewoonweg je werkpost te verlaten maar ook om onmiddellijk de verantwoordelijke leidinggevende te verwittigen alsook de diensten voor preventie en bescherming op het werk om zo een snelle en doeltreffende oplossing te vinden voor het risico op blootstelling aan het coronavirus.
Voor meer informatie, neem contact op met je afgevaardigde, met je federatie van ABVV Metallo’s meer bepaald via het adres info@metallos.be.
Bruikbare links:
Generiek gid : https://emploi.belgique.be/sites/default/files/content/news/Guidegenerique_light.pdf  
Formulaire pour introduire des signalements d'infractions relatives aux mesures prises pour lutter contre le virus Corona (bien-être au travail, chômage temporaire,  ..) :  https://www.pointdecontactfraudesociale.belgique.be/nl/index.html
Contrôle du bien-être au travail : https://werk.belgie.be/nl/over-de-fod/structuur-van-de-fod/arbeidsinspectie-ad-toezicht-op-het-welzijn-op-het-werk/externe