Aller au contenu principal

STAALINDUSTRIE - VACCIN TEGEN DE SOCIALE CRISIS

1

 

 • Corona heeft de structurele problemen van de Europese en de facto Belgische staalnijverheid verergerd!

 

 • De werknemers van de staalindustrie en al wie afhangt van deze sector worden keihard getroffen door de Coronacrisis. Ter herinnering, de sector van de staalindustrie, dat is een jaargemiddelde van 11.000 werknemers die meer dan 1,6 miljard EUR/jaar aan bruto welvaart creëren in ons land (Bron: Afin-A);

 

 • De industriële productie van Europa is zwaar getroffen, en dat vanaf de maand maart 2020, terwijl China een verhoging van de staalproductie kent in het eerste kwartaal van 2020 (vergeleken met het eerste kwartaal van 2019) met 1,2%;

 

 • De lockdown heeft geleid tot het stilleggen van productielijnen en/of tot sterke verslapping van de bedrijvigheid in Europa en in België

 

 • Er zijn zware gevolgen voor de werknemers en de toekomst is onzeker.
 • Daling van het productievolume;
 • Meer beroep op tijdelijke werkloosheid;
 • Instorting van het aantal bestellingen;
 • Uitstel of schrapping van investeringen;
 • Vermindering van de budgetten;

 

 • Alles samen werd in Europa meer dan 50 MT aan capaciteit van staalproductie stilgelegd in de lente van 2020, dit is bijna 1/3 van de Europese capaciteit van staalproductie!

 

 • China en andere uitvoerders van staal staan klaar om Europa te overspoelen met hun staal aan dumpingprijzen!

 

 • De toestand vandaag is onhoudbaar! De werknemers van deze strategische, essentiële en structurerende sector trekken aan de alarmbel en weigeren om de maatschappelijke en economische factuur te betalen!

 

 • Deze context eigen aan de staalsector - voor en na Corona - brengt het ABVV ertoe om een radicale verandering te eisen van het Europees en Belgisch beleid!
 • De staalnijverheid beschouwen als strategisch voor Europa en de werkgelegenheid behouden. Dit betekent dat Europa niet langer de sluiting van productielijnen mag aanvaarden. De productieperimeter moet worden behouden en verbeterd om zo beter aan de Europese vraag te beantwoorden. Er moet de grootst mogelijke autonomie zijn als we niet langer willen afhangen van de anderen. We moeten in staat zijn om al het staal te maken dat nodig is voor de Europese vraag.
 • Het behoud van de werkgelegenheid verloopt via deze stellingname maar ook via een werkgelegenheidsbeleid gesteund op collectieve arbeidsduurvermindering en op een versoepelde toegang tot het brugpensioen (SWT), en dit met compenserende aanwervingen.
 • De strategische bedrijven mogen niet meer worden overgedragen aan groepen die enkel belangen hebben buiten de EU. Europa heeft de controle verloren over zijn eigen productie door onze fabrieken te laten opgaan in grote groepen die enkel beslissen in het belang van het kapitaal en niet vanuit een economisch, industrieel en maatschappelijk oogpunt.
 • De overheidssteun (op regionaal, nationaal en Europees niveau) moet AAN VOORWAARDEN WORDEN ONDERWORPEN. De steun moet dienen voor investeringen om jobs te behouden en te creëren in Europa. Vandaag dient hij enkel om de winstmarges van de bedrijven in stand te houden.
 • Onderzoek en ontwikkeling zijn absoluut noodzakelijk. Zij moeten zorgen voor de duurzaamheid van ons industrieel, economisch en maatschappelijk weefsel. En toch! De grote groepen laten O&O hoe langer hoe meer los, daar waar ze gesubsidieerd worden door de Europese Staten. Meer dan ooit moeten de onderzoeken en de resultaten richting geven aan de oprichting van Europese bedrijven van de toekomst, in plaats van het onderzoek buiten de EU te financieren. Europa, en België in het bijzonder, kan terug een visitekaartje van de technologische vernieuwing in de sector van het staal en diens toepassingen worden, door de nummer één te zijn in de productie ervan.

 

Het ABVV waarschuwt de werkgevers. Corona mag geen voorwendsel tot achteruitgang zijn, maar moet wel degelijk een hefboom zijn voor een lotsverbetering van onze werknemers. Het ABVV zal hierover waken.

Images
1
1