Aller au contenu principal

Werkneemsters en werknemers van de luchtvaartmaatschappijen slaan alarm

1

Sinds het begin van deze gezondheidscrisis heeft het ABVV zich als vakbondsorganisatie en via zijn afgevaardigden zeer vastberaden getoond om ervoor te zorgen dat alle veiligheids- en beschermingsmaatregelen voor alle werknemers worden genomen en nageleefd.

 

 

Toch is de toekomst onzeker :
• wisselende economische vooruitzichten
• uitgestelde of geannuleerde investeringen
• gekrompen budgetten
• tijdelijke werkloosheid
•    ….

De situatie is zorgwekkend! De werkneemsters en werknemers van deze sector zijn op hun hoede. Zij weigeren om de sociale en economische rekening te betalen!

Enkele oplossingen die wij aanbevelen:
-    Collectieve arbeidsduurverkorting
-     De werkgelegenheid in stand houden
-     De sociale zekerheid versterken
-    Voorwaarden voor overheidssteun
-    De toegang tot het brugpensioen (SWT) versoepelen
-    Strikt toezien op de veiligheid en gezondheid van de werknemers

Het ABVV waarschuwt de werkgevers. COVID-19 mag geen voorwendsel worden om de geschiedenis terug te draaien, maar moet een hefboom zijn voor meer welzijn voor onze werknemers. Daar zal het ABVV over waken. #OnsVaccin

 

Images
 luchtvaartmaatschappijen