Overslaan en naar de inhoud gaan

LOONSVERHOGINGEN OM DE ECONOMIE TE HERSTELLEN

a

In tegenstelling tot wat Agoria en het VBO vragen, moeten er wel degelijk marges beschikbaar zijn en is het nodig om de lonen in 2021 en 2022 te verhogen.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront van de Metaal hekelt dan ook het pleidooi voor “quasi nul”-akkoorden van deze twee werkgeversorganisaties.

We stellen vast dat de crisis zich het sterkst laat voelen daar waar er sprake is van een sterke daling van de vraag.  Dit betekent dus dat er vóór alles werk gemaakt moet worden van het herstellen van deze vraag en in het bijzonder die van de gezinnen.  

Enkel een stevige verhoging van de lonen en flinke overheidsinvesteringen zullen zorgen voor een impuls van de vraag die nodig is voor de relance van de economie.  

Deze noodzakelijke relance van de economie, eenmaal de pandemie onder controle is, zal zeker niet gerealiseerd worden als de lonen worden bevroren.  Integendeel, de doorgedreven loonmatiging die we de laatste 10 jaar opgelegd kregen, heeft gewoon niets opgebracht.  Wel integendeel!

Het gemeenschappelijk vakbondsfront van de Metaalsector stelt vast dat dit beleid de afgelopen jaren geleid heeft tot een rechtstreekse transfer van tientallen miljarden euro’s richting de dividenden van de aandeelhouders.  

De redenen hiervoor zijn:
•    de daling van het loonaandeel in het BBP als gevolg van de loonmatiging
•    het morrelen aan de berekeningsbasis van de index
•    de indexsprong.

Op die manier hebben heel wat aandeelhouders de laatste jaren grote winsten opgestapeld, heel dikwijls zonder enig positief effect op de tewerkstelling, ondanks veel beloftes terzake. Integendeel, dikwijls ging deze winstaccumulatie gepaard met zware herstructureringen.

 
Onze vakbondscollega’s van de buurlanden zeggen trouwens hetzelfde. In Nederland zagen de werknemers van de Metaal hun loon stijgen met 3,5% in 2020 en verhogingen zijn ook gepland in 2021. Hun eis voor het volgende akkoord is 5% loonsverhoging over 12 maanden (inflatie inbegrepen).

In Duitsland hebben de werknemers van de Metaal eveneens een eisenbundel ingediend met daarin de eis om de lonen te verhogen met 4% over 12 maanden (inflatie inbegrepen).

Het wordt dus tijd dat de werknemers een voelbare verbetering van hun inkomen zien en een rechtvaardige return voor de geproduceerde welvaart in de komende jaren.

“De lonen van onze arbeiders zijn niet de oorzaak van de crisis.  Integendeel: de verhoging van onze lonen vormt een belangrijk deel van de oplossing ervan !!