Overslaan en naar de inhoud gaan

NEEN, de werkne(e)m(st)ers zullen niet opdraaien voor de crisissen!

a

Afspraak op 20 juni in Brussel!

Van alle kanten rijzen de prijzen de pan uit, een normaal leven leiden wordt een luxe ... eten, verwarming, verplaatsingen, verzorging, een hobby voor de kinderen... telkens moet er gerekend worden tot op de cent! Dit is onaanvaardbaar!


IEDEREEN op 20 juni de straat op!

Voor een herziening van de Wet op de loonnorm. Deze wet blokkeert de verhoging van onze lonen. Er wordt trouwens al aangekondigd dat in 2023-2024 de marge gelijk zou zijn aan NUL! Dat is dubbel onaanvaardbaar!

Om nog te zwijgen van het VBO, dat aankondigt dat het de automatische indexering van de lonen wil afschaffen!! Dat is driedubbel onaanvaardbaar!

De indexering dient voor het behouden van de lonen en de sociale uitkeringen op het niveau van de levensduurte, van onze normale kosten van levensonderhoud.
De prijzen stijgen, de lonen moeten volgen.

Een loonsverhoging wil zeggen dat het loon wordt verhoogd bovenop de indexering om ons in staat te stellen beter te leven of wat geld opzij te leggen.

De werkgevers hebben al veel te lang profijt gehaald uit de lockdowns, het is hoog tijd om opnieuw de straat op te gaan, want onze strijd speelt zich niet enkel binnen de bedrijven af, maar ook erbuiten.  

Laat ons samen in actie komen! Afspraak op 20 juni! Want SAMEN zijn we STERK!

Meer informatie?
-    Via je afgevaardigde
-    Via je gewestelijke afdeling
-    Via onze Facebookpagina https://www.facebook.com/Metallos.FGTB.ABVV
-    Via het downloaden van onze Strijdkrant op onze site www.metallos.be