Overslaan en naar de inhoud gaan

MOBILISATIE 21 SEPTEMBER 10u | MUNTPLEIN | BRUSSEL

a

De wet van nul % blokkeert de lonen. De winsten van bedrijven? Die gaan wél omhoog!
De afgelopen twee jaar hebben wij onderhandeld, actie gevoerd, gesensibiliseerd, betoogd,
petities getekend en hoorzittingen afgedwongen in het parlement. Allemaal met één doel voor
ogen: een aanpassing van de wet van ‘96. Zonder aanpassing bedraagt de maximale loonmarge
immers 0%. Om dezelfde reden waren we in juni met meer dan 80.000 betogers in Brussel.
Maar aan de overkant blijft het voorlopig stil. Er volgde geen enkel constructief gebaar vanuit
werkgevershoek, integendeel. Zij willen de discussie over een interprofessioneel akkoord blijven
koppelen aan die over de welvaartsenveloppe (verhoging van sociale uitkeringen). Werkgeversorganisatie
VBO pleit bovendien zelfs openlijk voor een afschaffing van de automatische
loonindexering.
Openbare diensten, een belangrijke pijler van koopkracht en democratie, moeten meer middelen
krijgen om aan de vele behoeften te kunnen voldoen. Het ambtenarenstatuut moet de norm blijven
voor zij die de openbare diensten doen draaien.
Twee jaar van actie voeren en onderhandelen en er wordt nog steeds niet naar ons geluisterd.
We zijn daarom verplicht om een versnelling hoger te schakelen en de economische activiteit in
het vizier te nemen. Het kan niet dat de aandeelhouders meer dividenden opstrijken terwijl de
lonen geblokkeerd blijven.
Wij eisen nogmaals:
• een indicatieve loonmarge en vrijheid om te onderhandelen;
• het behoud van de automatische indexering van lonen en uitkeringen.
Afspraak op 21 september om 10 uur op het Muntplein in Brussel. Als werkgevers en regering
doof blijven voor onze eisen, dan wordt de algemene staking in november onvermijdelijk.
Vóór betere lonen en vóór voldoende middelen voor de openbare diensten.
De bal ligt in hun kamp!

 

Images
Manif 21 sept A
Manif 21 sept B
Manif 21 sept C