Overslaan en naar de inhoud gaan

Geboorteverlof - Nieuw sinds 1 januari 2023

1

Hoeveel dagen bedraagt het geboorteverlof?

Sinds 1 januari 2023 kunnen de loontrekkenden van de privésector met een voltijdse of deeltijdse arbeidsovereenkomst voortaan aanspraak maken op 20 dagen geboorteverlof. Bij de geboorte van een tweeling of meerling wordt het verlof slechts één keer toegekend.

Voor de kinderen geboren vóór 1 januari 2023 worden 15 dagen geboorteverlof toegekend.

Wie kan aanspraak maken op het geboorteverlof?

Het geboorteverlof is van toepassing op de meeouder:

  • die een wettelijke afstammingsband heeft met het kind (de vader of de gehuwde meemoeder).
  • zonder wettelijke afstammingsband:

als het kind enkel een juridische afstammingsband heeft met de moeder;

en als jullie wettelijk samenwonen op het ogenblik van de geboorte of als jullie sedert een onafgebroken periode van ten minste 3 jaar samenwonen (meeouderschap).

Slechts één loontrekkende heeft recht op het geboorteverlof. De juridische afstammingsband heeft voorrang op de wettelijke samenwoning en de feitelijke samenwoning.

Wanneer kan het geboorteverlof worden opgenomen?

De meeouder kan zijn of haar dagen geboorteverlof vrij kiezen binnen de vier maanden te rekenen vanaf de dag van de geboorte. De dag van de bevalling geldt als eerste dag van deze vier maanden.

Welke formaliteiten moet je vervullen?

Om het geboorteverlof op te nemen moet de meeouder de werkgever erover inlichten. Dit dient bij voorkeur schriftelijk te gebeuren, zodat er een bewijs van is. Zo snel mogelijk na de geboorte moeten hem de documenten betreffende deze gebeurtenis worden overgemaakt (kopie van de geboorteakte, bewijs van samenwoning en van hoofdverblijf aan de hand van een uittreksel uit het bevolkingsregister, ...).

Welke uitkeringen ontvang je tijdens het geboorteverlof?

De werkgever betaalt het volledige loon voor de eerste drie dagen. Voor de daaropvolgende dagen bedraagt de uitkering 82% van het brutoloon, begrensd tot een maximum bedrag per dag. (Dit bedrag kan evolueren volgens de automatische indexering van de lonen).

In bepaalde sectoren of bedrijven wordt soms voorzien dat 100% van het loon wordt betaald gedurende meer dan 3 dagen via een collectieve arbeidsovereenkomst, waarbij de werkgever het verschil bijpast tussen het loon en de ontvangen uitkering.

Aarzel niet om contact op te nemen met je afgevaardigde van ABVV Metallo’s of met je federatie van ABVV Metallo’s voor meer informatie.

Bescherming tegen ontslag

De werkne(e)m(st)er die om geboorteverlof verzoekt is beschermd tegen ontslag, en dit gedurende een periode die eindigt vijf maanden te rekenen vanaf de dag van de bevalling. Het is dus heel belangrijk om het bewijs van de aanvraag bij te houden en te bewaren.

Bescherming tegen de niet-hernieuwing van een tijdelijk contract

De uitzendkrachten en de werknemers met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur genieten een bescherming tegen de niet-hernieuwing van hun arbeidsovereenkomst.