Overslaan en naar de inhoud gaan

OVERSCHAKELING NAAR DE ZOMER-/ WINTERTIJD

1

LOON OP UURBASIS
Als je per uur wordt betaald, zijn er enkele bijzondere regels van toepassing.
• De ploeg aan het werk op het ogenblik van de verandering van uur in de zomer en in de winter is dezelfde.
Als je in ploegen werkt op het ogenblik van de overschakeling naar het zomeruur zal je het loon krijgen overeenstemmend met 8 uur werk voor 7 gepresteerde uren. Dit uur verschil wordt gecompenseerd op het ogenblik van overschakeling naar het winteruur. In die nacht zal je inderdaad 9 uur werken maar zal je het loon krijgen overeenstemmend met 8 uur.
• De ploeg aan het werk op het ogenblik van de verandering van uur in de zomer is niet dezelfde als die aan het werk bij de verandering van uur in de winter.
De hierboven uiteengezette regel is van toepassing als de ploeg die werkt op het ogenblik van verandering van uur in de zomer dezelfde is als de ploeg die werkt in de nacht van verandering van uur in de winter. Deze praktijk wordt immers aanbevolen door de CAO nr.30 van de Nationale Arbeidsraad.
In het andere geval, als de ploegen tijdens de twee betrokken nachten niet dezelfde zijn, dan zijn volgende regels van toepassing:
‒ overschakeling naar het zomeruur: 8 uur betaald voor 7 gepresteerde uren;
‒ overschakeling naar het winteruur: 9 uur betaald voor 9 gepresteerde uren.

LOON OP MAANDBASIS
In geval van loon op maandbasis (dit wil zeggen een vast maandloon) zal de verandering van uur geen impact hebben op jouw loon

HEB JE VRAGEN?
Neem contact op met je afgevaardigde van ABVV Metallo’s, je bestendige Metallo-secretaris, je dichtstbijzijnde federatie van ABVV Metallo’s of stuur een mail naar info@metallos.be

 

Toepasselijke regelgeving: Collectieve arbeidsovereenkomst nr.30 van de Nationale Arbeidsraad van 28 maart 1977.

Images
1
Fichiers
1