Overslaan en naar de inhoud gaan

Cartes blanches

Carte blanche

Na meerdere keren te zijn uitgesteld omwille van corona, heeft het ABVV Metaal Henegouwen-Namen een Uitgebreid
Uitvoerend Comité gehouden op 21 januari.

Carte blanche

Het Congres van FGTB Métal Luik-Luxemburg kon eindelijk plaatsvinden op
22 oktober 2021, bijna een jaar na de oorspronkelijk geplande datum. Daar had
het coronavirus alles mee te maken. Ongeveer 300 militanten kwamen naar Val
Saint-Lambert in Seraing om hun nieuwe voorzitter te verkiezen, meer bepaald
Thierry Grignard. Als enige kandidaat kreeg hij 84% van de stemmen. De nieuwe
voorzitter was al sinds 2018 in functie na het vertrek van Francis Gomez in de
loop van zijn mandaat. Indertijd had een buitengewoon provinciaal comité hem
aangesteld. De congresleden hebben bijgevolg bevestigd dat zij alle vertrouwen
in hem hebben voor de komende jaren.

Carte blanche

Een mooie overwinning voor de werknemers in de toeleveringssector voor de automobielindustrie

Naar aanleiding van de beslissing van Audi om de activiteiten van WSCA (Weerts) uit te splitsen
in drie verschillende entiteiten, hebben de vertegenwoordigers van de MWB-ABVV een belangrijk
sociaal akkoord afgedwongen in de toeleveringssector. Wij hadden en ontmoeting van Saïd en
Fayssal, vertegenwoordigers van de MWB-ABVV van het team 1 en team 2 van WSCA.

Carte blanche

Pensioenhervorming - Geen euforie!

Carte blanche

Het dossier van de landingsbanen is van
essentieel belang voor onze bedrijven

Carte blanche

Sociale dumping bij Engie

Carte blanche

Een team klaar om alle uitdagingen aan te gaan!

Carte blanche

Op 31 december 2020 heeft de gewestelijke Secretaris Flémalle/Seraing/Huy van ABVV Metaal Luik-Luxemburg, Jean-Luc Rader, afscheid genomen van zijn functie. Jean-Luc Lallemand volgt hem op. Ontmoeting met deze militant van het eerste uur die ons toevertrouwt wat zijn ambities en wensen zijn in het kader van zijn nieuwe mandaat.

Carte blanche

De Metallo’s van het ABVV hebben met vastberadenheid de resolutie gesteund die werd aangenomen tijdens het laatste Congres van Industriall Europe in 2020 en die handelt over MEERDERE pijnpunten inzake de gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Ze is getiteld: “Gelijke kansen om te komen tot gelijke rechten”.

Carte blanche

Europese Green Deal voor 2050...herzien naar 2030