Overslaan en naar de inhoud gaan

Vrouwen


Wij strijden voor gelijkheid!

Zowel op de werkplek als meer algemeen in de samenleving is de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen nog sterk aanwezig. Denk aan de onevenwichtige rolverdeling in de gezinnen, de loonkloof, het “glazen plafond”, de “plakkende vloer”, verplicht deeltijds werken, ongewenst seksueel gedrag waar vrouwen het slachtoffer van zijn, seksistische uitingen, … stuk voor stuk facetten van dezelfde realiteit. Vrouwen moeten het opnemen tegen ongelijke machtsverhoudingen en MWB-ABVV moet deelnemen aan die strijd! Een dubbele strijd eigenlijk, want naast de onderdrukking door het patriarchaal model is er ook nog de dwang die uitgaat van het kapitalistisch systeem. De alternatieven die onze organisatie aandraagt, moeten rekening houden met deze dubbele ongelijke krachtsverhouding als wij vrouwen op de werkplek en in de samenleving in het algemeen dezelfde rechten willen geven als de mannen.


Onze organisatie moet de hogervermelde machtsverhoudingen aan de kaak stellen en de gendervooroordelen bestrijden die nog te sterk aanwezig zijn in de maatschappij, op het werk, in het gezin, in het onderwijs en in onze eigen vakbond. MWB-ABVV moet bijgevolg werken aan een mentaliteitswijziging in de ruimere samenleving, in de bedrijven en in onze organisatie.

MWB-ABVV dient dus vrouwen ook aan te sporen om lid te worden van de vakbond, arbeidsters met en zonder werk, en ervoor zorgen dat ze beter vertegenwoordigd zijn op elk niveau (vakbondsstructuur en vertegenwoordigingsorganen in de bedrijven), zodat ze hun rechten beter kunnen verdedigen.

MWB-ABVV gaat de verbintenis aan om de gelijkheidsdimensie tussen vrouwen en mannen te promoten. In elk standpunt dat wij innemen, bij al onze politieke eisen en in ons communicatiebeleid moeten wij obstakels uit de weg ruimen vanuit het perspectief van gendergelijkheid.

Iedereen in onze vakbond, mannen zowel als vrouwen, dient zich in te zetten voor de verwezenlijking van deze doelstellingen. Zo heeft MWB-ABVV onder andere een commissie voor de gelijkheid van vrouw en man opgericht. Bovendien neemt MWB-ABVV actief deel aan de werkzaamheden van het Waalse en federale Vrouwenbureau, van de statutaire commissie voor de opvolging van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen die binnen het ABVV werd opgericht en van de werkgroep “gelijke kansen” van IndustriALL Europe (Europese vakbondsfederatie van de industrie).

Aarzel niet om voor meer informatie contact met ons op te nemen via onze gewestelijke MWB-ABVV secretaris of de contactpagina op onze website.
Gelijkheid moeten wij SAMEN veroveren en verdedigen! Ons bij de situatie neerleggen staat niet ons actieplan!

 

Image
photo
photo