Overslaan en naar de inhoud gaan

Allemaal op 28/01 in Brussel - Brussel Noord Station 10:00 uur.

1

Sinds 75 jaar verzekert de sociale zekerheid ons tegen de risico's van het leven: ongevallen, ziekte, verlies van werk. Het stelt ons in staat om te genieten van goede tijden zoals de geboorte van een kind en garandeert ons een inkomen na ons werkzame leven.

Volgens het elementaire solidariteitsbeginsel neemt iedereen deel aan de financiering van de sociale zekerheid. Deze solidariteit tussen degenen die werken en degenen die dat niet doen, tussen de gezonde en de zieke, de jonge en de oude, is de essentie van onze samenleving.

Het is het beste bolwerk tegen ongelijkheid en armoede als de regels voor de financiering ervan worden gerespecteerd. Laten we niet vergeten dat vrouwen de eerste slachtoffers zijn en dat zonder dit systeem 45 procent van ons onder de armoedegrens zou leven. De sociale zekerheid is veel efficiënter en goedkoper dan welk particulier verzekeringsstelsel dan ook.

Wij, de arbeiders, bouwden de sociale zekerheid op, die is van ons! Deze vakbondsverovering en de belofte van een leven zonder onoverkomelijke haperingen worden helaas van alle kanten bedreigd. Vandaag de dag en meer dan ooit hebben werknemers behoefte aan een sterke sociale zekerheid die garant staat voor fatsoenlijke overheidspensioenen, hoogwaardige en betaalbare gezondheidszorg en die eenvoudigweg bijdraagt aan een fatsoenlijk leven.

Op dit moment is het duidelijk dat de sociale uitkeringen onder de armoedegrens liggen en dat onze pensioenen ons niet in staat stellen een waardig leven te leiden. Zo bedraagt het gemiddelde wettelijke pensioen €1395 voor een man en €943 voor een vrouw, terwijl de prijs van een rusthuis €1640 per maand bedraagt. CQFD, is het daarom noodzakelijk dat onze sociale zekerheid wordt geherfinancierd.

Onder druk van het beleid van de afgelopen jaren door middel van giften aan de werkgevers in de vorm van verlaging van de werkgeversbijdragen, arbeidsonzekerheid en het gebruik van vormen van loon die vrijgesteld zijn van alle bijdragen, is het van essentieel belang de financiering ervan te garanderen om dit sociale beschermingssysteem in stand te houden.

Hoe kan dit gebeuren? Aanvullende financiering is mogelijk door middel van een eerlijke belastingheffing en de invoering van een algemene sociale bijdrage.

Voor een sterke sociale zekerheid die niemand aan de zijlijn laat staan, zullen de Staalarbeiders u op 28/01 10:00 uur in het station Brussel-Noord ontmoeten om te demonstreren en in al uw bedrijven naar VOTE FGTB te gaan tijdens de sociale verkiezingen!

 

 

Images
2006 MWB ES2020 A3+ #4 DE
2006 MWB ES2020 A3+ #4 FR
2006 MWB ES2020 A3+ #4 NL
2006 MWB ES2020 Fiche A5 #4 NL2
2006 MWB ES2020 Fiche A5 #4 FR2
2006 MWB ES2020 Tract A5 #4 DE2
2006 MWB ES2020 Tract A5 #4 DE2
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&&
&
&