Overslaan en naar de inhoud gaan

Continuïteit en vernieuwing

Lahouari Najar en Jean-Michel Hutsebaut

Op 1 maart 2018 volgde Najar Lahouari Manuel Castro op als voorzitter van de Federatie van Metaalarbeiders van Brabant. Hij wordt in zijn vorige functie van adjunct-secretaris-generaal van de MWB vervangen door Jean-Michel Hutsebaut, die zo de vertegenwoordiger van Brussel wordt binnen het secretariaat van Metaalarbeiders van Wallonië-Brussel. We gaven hen het woord.


We geven het woord aan Najar Lahouari, nieuwe voorzitter van de Federatie Brabant. We willen benadrukken dat het een primeur is voor onze vakbond: een leider met Marokkaanse immigratieachtergrond die eerst als militant actief was, neemt de fakkel over van de metaalarbeiders van de Federatie Brabant. Aan jou het woord, Najar.
Najar Lahouari (Voorzitter van de Federatie van Metaalarbeiders van Brabant): ‘Bedankt...De sleutelwoorden zijn: vernieuwing en continuïteit! Waarbij we de ‘metallo’spirit niet verliezen, die de vakbondsverantwoordelijken van de Federatie altijd heeft gekenmerkt. Het is met trots en verantwoordelijkheidsbesef dat ik de functie van voorzitter van de Federatie van Metaalarbeiders van Brabant op mij neem. Samen met de vicevoorzitter, Philippe Genin (Waals-Brabant), gaan we allemaal samen, met het secretariaat, alle militanten en het personeel van de Federatie, de uitdagingen aan die ons te wachten staan. Ze zijn talrijk: de verbetering van de arbeids- en loonvoorwaarden in de bedrijven, de verdediging van de zwaksten, de verbeteringen van de jongerenwerkgelegenheid in Brussel… Onder de sectoren waar we vertegenwoordigd zijn, blijft de industrie een prioriteit, want ze genereert stabiel en kwaliteitsvol werk. Ook de dienstensector vormt een sector met veel kwaliteitsvolle banen. De maatschappelijke uitdagingen zijn er eveneens legio, en de vorming van jongeren in onze streken speelt daar een cruciale rol in. Als voorzitter zal ik ervoor zorgen dat onze strijd blijft verdergaan. De metallos zijn uiterst gehecht aan hun linkse waarden, aan hun strijdsyndicalisme, gericht op de verbetering van de voorwaarden van werknemers en sociale-uitkeringsgerechtigden. Ze willen het RODE speerpunt blijven die de sociale eisen binnen de MWB-FGTB mee trekt. De Metallos zullen erop staan hun stem te laten horen, zowel binnen interprofessionele Brusselse structuren als op federaal niveau, en zo erkenning te krijgen voor deze specificiteit van de Federatie van Brabant, samengesteld uit de entiteit van Brussel en die van Waals-Brabant.


Na Najar geven we het woord aan onze nieuwe adjunct-secretaris generaal van de MWB.
Jean-Michel Hutsebaut (adjunct-secretaris generaal van de MWB): Tijdens het vorige congres van de MWB schonken we een pepervat aan onze gasten. We herinnerden eraan dat de ‘ABVV Metallos de rode zaadjes zijn van de arbeidswereld, dat ze de debatten kruiden, altijd met velen handelen en gevreesd dienen te worden als men zijn tanden in hen wil zetten.’
Dit beeld is geen symbool, het is de waarheid! Ik heb al 25 jaar het genoegen als adviseur te werken voor werknemers die de schildwachten zijn van onze productiewereld. Zonder de les te willen spellen aan de andere sectoren die ik niet goed ken, stel ik vast wat er in mijn sector gaande is. Bij de Metallos produceren we materialen met een zeer hoge toegevoegde waarde, maar we zweten, raken gewond, zijn snel versleten, en soms sterven we ook op de werkplaats. Bij de Metallos worden alle nieuwe bedrijfsorganisaties het eerste uitgetest: taylorisme, fordisme, just-in-time, One Step… Bij de Metallos wordt de geldkraan het eerst dichtgedraaid in geval van laagconjunctuur: minder geld, minder vliegtuigen en auto’s, minder electronica, minder onderhoud… minder werk. We moeten het niet meer dan anderen ontgelden, maar we ontgelden het als een van de eersten. Daarom trekken wij zo snel ten strijde. Daarom proberen we op veel fronten aanwezig te zijn. Daarom moeten we ook bijzonder proactief zijn als het gaat over alternatieven voor de logica van het neoliberale eenheidsdenken. De Federatie Metaalarbeiders ABVV van Brabant verkoos me enkele maanden geleden tot adjunct-secretaris-generaal ter vervanging van Najar Lahouari binnen het Secretariaat van de MWB-ABVV. Het uitvoerend comité nam acte van deze beslissing in afwachting van ons congres in november. Ik kijk er erg naar uit en het is een enorme uitdaging om over te gaan van adviseur naar dossierverantwoordelijke. Maar wat ook mijn titel of functie is, ik werk gewoon op een andere plek in dit pepervat, dat mijn grootste trots is! Aan de zijde van actieve en niet-actieve werknemers van onze sectoren, in onze regionen, ons land of elders! En met hen natuurlijk ook aan de zijde van werknemers van andere sectoren. Solidariteit, kameraden!