Overslaan en naar de inhoud gaan

Samen staan we sterker

Formel D

 

Dankzij de solidariteit en de druk van werknemers van onderaannemers van Audi Brussels, hebben de werknemers van Formel D, een andere onderaannemer die op dezelfde site werkt, maar geen vakbondsvertegenwoordiging heeft, een sociaal plan kunnen bekomen, en dit terwijl de directie eerst geen duimbreed wou wijken. Wij vroegen Abel Gonzalez, bestendige van de Federatie van Metaalarbeiders van Brabant, ons het verloop van de onderhandelingen te vertellen.

 

In België is Formel D een in omvang kleine onderaannemer van Audi Brussels, gevestigd op de site van het Automotive Park in Brussel. Dit bedrijf maakt deel uit van een internationale groep, die 9000 mensen tewerkstelt in 19 landen. Op de site van het Automotive Park maakt Formel D de auto’s die gefabriceerd zijn klaar voor heel specifieke klanten. De auto’s worden er ook ‘getuned’. Op de Brusselse site werken 17 werknemers, en 6 uitzendkrachten.  17+6, dat is helaas niet voldoende om de drempel te halen voor een vakbondsvertegenwoordiging…


De directie van Formel D heeft aangekondigd de activiteiten stop te zetten tegen 31 juli 2018 naar aanleiding van de stopzetting van de productie van de Audi A1. Het bedrijf zag een verlenging van zijn contract met Audi Brussels, zijn enige klant, aan zijn neus voorbijgaan.  De werknemers van het bedrijf namen contact op met de bestendige van de MWB-ABVV, Abel Gonzalez, om hen te helpen een sociaal plan te bekomen. Abel legde hen uit dat de werkgever omwille van de kleine omvang van het bedrijf niet verplicht was om een sociaal plan toe te kennen. Hij was daarentegen wel bereid om een vergadering te beleggen met de directie om toch ‘iets’ te krijgen, mits de steun van de werknemers. Er werd een brief opgesteld om snel een vergadering te organiseren, de toekomst van het bedrijf te bespreken evenals de mogelijkheid van een sociaal plan.


Abel licht toe dat de directie “positief antwoordde op de uitnodiging voor een vergadering. Ze was bereid ons in gemeenschappelijk front te ontvangen. Tijdens deze vergadering bevestigde de directie dat het bedrijf op 31 juli zou sluiten, want dat er geen nieuwe contracten waren voor het elektrisch model.” De directie herhaalde haar wil om de wettelijke ontslagvoorwaarden strikt toe te passen. Abel herinnerde de directie eraan dat dit een primeur zou zijn in de automobielsector. In deze sector hebben alle onderaannemers, groot of klein, steeds een sociaal plan gekregen in geval van herstructurering of sluiting van een bedrijf.


“In het begin weigerde de directie halsstarrig en wilde ze enkel het strikte minimum respecteren. We hebben hen verwittigd dat indien er geen sociaal plan zou komen, de werknemers van Formel D. het werk zouden neerleggen. De directie leek niet onder de indruk, en zei zelfs dat als de werknemers zouden staken, ze werknemers uit Duitsland zou inschakelen om de stakers te vervangen,”  voegt Abel toe.


De vakbonden hebben de directie dan verwittigd dat als ze dat deden, niet enkel de werknemers van Formel D het werk zouden neerleggen, maar alle werknemers van alle onderaannemers op de site van het Automotive Park( PlasticOmium, Weerts, Wallenius).


Na deze eerste vergadering werd een tweede vergadering vastgelegd. Ondertussen vroeg de Belgische directie inlichtingen aan de Duitse directie. De vakbond gebruikte de 20 dagen tussen de twee vergaderingen om de werknemers van de andere sites zoveel mogelijk te mobiliseren, uit solidariteit met de werknemers van Formel D. Er werd een pamflet uitgedeeld aan de werknemers. Abel legt uit: “We hadden de directies van de andere onderaannemers verwittigd dat er werkonderbrekingen zouden zijn als er geen sociaal plan kwam voor de werknemers van Formel D.”
Tijdens deze tweede vergadering, die plaatsvond op 23 mei, raakten de vakbonden en de directie het eens over een akkoord over een sociaal plan voor de werknemers van Formel D. Het is de solidariteit en de druk van de werknemers van de andere onderaannemers die ervoor gezorgd hebben dat de werknemers van Formel D niet met lege handen naar huis moeten keren. En dit akkoord werd bereikt zonder één enkele werkonderbreking, enkel dankzij de druk van de andere werknemers. Dat toont nog maar eens de kracht van de solidariteit onder werknemers in de vakbondsstrijd.


Samen staan we sterker!


De Federatie van Metaalarbeiders MWB-ABVV van Brabant