Overslaan en naar de inhoud gaan

CORONA-Ouderschapsverlof - Praktische modaliteiten

1

Praktische modaliteiten

Voorwaarden:
-    Minstens één kind ten laste hebben dat jonger is dan 12 jaar, of jonger dan 21 jaar als het kind een handicap heeft (geen leeftijdsbeperking voor de kinderen opgevangen in instellingen). Dit systeem is ook van toepassing op adoptieouders en pleegouders;
-    Verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst met de werkgever sinds minstens 1 maand;
-    Vermindering met 1/5 in geval van een voltijdse betrekking en met ½ in geval van een betrekking van minstens ¾ van een voltijdse baan;
-    Akkoord van de werkgever;
-    Het gewoon ouderschapsverlof kan met instemming van de werkgever worden omgezet in corona-ouderschapsverlof;
-    Dit ouderschapsverlof wordt niet in mindering gebracht op het resterende normale ouderschapsverlof. Het gaat om een bijkomend verlof dat kan worden opgenomen tussen 1 mei en 30 juni 2020.

Welke bedragen?

Privésector
     
Openbare sector

Onder welke vorm? :

-    Ofwel voor een ononderbroken periode
-    Ofwel voor één of meer al dan niet aaneensluitende periodes van één maand (vooral in geval van verlenging na juni)
-    Ofwel voor één of meer al dan niet aaneensluitende periodes van één week
-    Ofwel een combinatie van de tweede en de derde optie.

Hoe moet je je aanvraag indienen? :

-    Je moet minstens drie werkdagen op voorhand (deze termijn kan in onderling akkoord worden ingekort) je aanvraag schriftelijk overmaken aan de werkgever, met een aangetekende brief of via e-mail met een ontvangstbevestiging. Vermeld de begin- en einddatum van het ouderschapsverlof!
-    Je werkgever zal je aanvraag aanvaarden of weigeren binnen de 6 werkdagen en in ieder geval vóór de voorziene begindatum van je corona-ouderschapsverlof. Het corona-ouderschapsverlof kan niet worden uitgesteld.
-    De onderbrekingsuitkering moet schriftelijk aan de RVA worden gevraagd ten laatste een maand te rekenen vanaf het begin van het corona-ouderschapsverlof met gebruikmaking van het formulier van de RVA. De omzetting of de schorsing worden ook op deze manier medegedeeld aan de RVA.


Het ABVV en de metallo’s strijden voor hogere uitkeringen en een daadwerkelijk recht op corona-ouderschapsverlof.

Voor meer informatie, neem contact op met je afgevaardigde, met je federatie van ABVV Metallo’s meer bepaald via het adres info@metallos.be of surf naar www.metallos.be

 

Images
Ouderschapsverlof