Overslaan en naar de inhoud gaan

Het dossier van de landingsbanen is van essentieel belang voor onze bedrijven

Het dossier van de landingsbanen is van essentieel belang voor onze bedrijven

Het dossier van de landingsbanen is van
essentieel belang voor onze bedrijven

Ondanks de talrijke maatregelen om de verspreidingvan het virus in te dijken, worden de werknemers in sommige gevallen gedwongen om risico’s te nemen.
Aan de productielijn, waar het besmettingsrisico ondanks alle beschermende maatregelen groot blijft, gelet op de afstanden met variabele armwijdte tussen eenieder. Ook bij
het carpoolen, want sommige werknemers hebben geen andere keuze dan samen naar het werk te gaan; ook daar bevinden de werknemers zich ondanks de beschermingsmaatregelen veel
dichter bij elkaar dan de voorgeschreven 1m50...
Op economisch vlak. We beginnen een heropleving te zien wat betreft de autoverkoop. Het grootste probleem was vooral het gebrek aan onderdelen voor de productie aan de lopende band,
meer bepaald de halfgeleiderelementen. Tijdens de pandemie hebben de leveranciers van die onderdelen zich gericht op andere, voor hen lucratievere markten, zoals de markt van de
spelconsoles bijvoorbeeld en andere huishoudelijke apparaten die de mensen vaker gebruikten omwille van de lockdown.
Deze schaarste aan onderdelen is een wereldwijd fenomeen, dat alle automerken treft en zal voortduren tot in de loop van 2022.
De automobielsector beschikt voorlopig niet over een alternatief. De volledige productie van onderdelen bevindt zich buiten Europa. Zoals die van de in de
“airco’s” geïntegreerde chips ... die haast uitsluitend in Azië worden geproduceerd  n waarvan de voorraad uitgeput is of ingepalmd door lucratievere markten...
Landingsbanen:
pistes voor de tewerkstelling!
We zitten in het midden van de cyclus van de Audi E-tron en in volle bespreking voor een tot dusver onbekend nieuw model. Er zal met de pre-series (lanceringsmodel) gestart worden in de loop van 2025.
Maar de fabriek moet zich voorbereiden om klaar te zijn op het vlak van de technologie want de auto’s van morgen zullen alsmaar autonomer zijn en de 5G-vereisten zullen veel ontwikkelingen met zich meebrengen
en nieuwe competenties vereisen.
In de fabriek hebben we ongeveer 500 mensen ouder dan 55 jaar voor wie het volgen van het ritme van de productielijn of het leren van nieuwe technologieën moeilijk wordt, terwijl we tegelijkertijd veel jongeren hebben met tijdelijke contracten.
Het is nu al jaren dat we pleiten voor een systeem dat het de oudsten mogelijk maakt om te vertrekken op een aanvaardbare leeftijd na een lange loopbaan en dat tegelijkertijd toegang biedt aan kwaliteitsvolle jobs voor onze jongeren. En het
Interprofessioneel “niet-akkoord” helpt ons niet, met de verhoging van de leeftijd van de SWT’s lange loopbaan en zware beroepen naar 60 jaar. Dit zorgt uiteraard voor frustratie bij de werknemers die aan het einde van hun loopbaan zijn en voor
wanhoop bij diegenen die hopen op een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
SWT herstructurering en tijdskrediet We moeten van de landingsbanen- en tijdskredietstelsels absoluut instrumenten maken die worden ingezet voor de relance en weerbaarheid. Zij zijn de enige uitweg om de werklast
bij de ene groep te verminderen en om nieuwe competenties bij de andere groep te doen ontstaan.
We zullen anderzijds creatief moeten zijn en pistes die we al sinds lange tijd naar voren schuiven als ABVV in concrete vorm moeten brengen, zoals de collectieve arbeidsduurvermindering. Dit zal ervoor
zorgen dat we onze doelstellingen behalen op het vlak van evenwicht tussen werk en privé maar ook op het vlak van tewerkstelling, en dit zowel kwantitatief als kwalitatief!
Als ABVV Metallo’s blijven we de strijd verder zetten voor de ouderen, de jongeren en natuurlijk voor alle werkneemsters en alle werknemers. Samen sterk!

Franky DESCHRIJVER, voor de MWB-ABVV
afvaardiging van Audi Brussels

Images
https://www.metallos.be/sites/default/files/images/carte%20blanche%20NL.jpg