Overslaan en naar de inhoud gaan

Thierry Grignard, een voorzitter met een uitgesproken regionalistisch profiel

a

Het Congres van FGTB Métal Luik-Luxemburg kon eindelijk plaatsvinden op
22 oktober 2021, bijna een jaar na de oorspronkelijk geplande datum. Daar had
het coronavirus alles mee te maken. Ongeveer 300 militanten kwamen naar Val
Saint-Lambert in Seraing om hun nieuwe voorzitter te verkiezen, meer bepaald
Thierry Grignard. Als enige kandidaat kreeg hij 84% van de stemmen. De nieuwe
voorzitter was al sinds 2018 in functie na het vertrek van Francis Gomez in de
loop van zijn mandaat. Indertijd had een buitengewoon provinciaal comité hem
aangesteld. De congresleden hebben bijgevolg bevestigd dat zij alle vertrouwen
in hem hebben voor de komende jaren.

In zijn verkiezingstoespraak herinnerde Thierry Grignard aan
de kracht van de vakbondsorganisatie en de efficiëntie van
de diensten die de werknemers dagelijks begeleiden bij het
verdedigen van hun rechten. Hij benadrukte hoe belangrijk
eenheid binnen het ABVV is om de strijd te kunnen winnen, vandaag
en morgen.
De voorzitter verwees ook naar de fundamenten waarop de strijd
van FGTB Métal Luik-Luxemburg steunt, met name het renardisme
en de sterke ideeën die ermee samenhangen:
1 Directe actie: “Dit is bij uitstek de manier om een wig in het
kapitalisme te drijven en het te doen barsten. Een krachtig
middel om dingen in een stroomversnelling te brengen.
Het stakingsrecht wordt steeds meer ondermijnd (onder
andere door de veroordeling van de 17 van de brug van Cheratte) en
dus moeten wij strijden om onze rechten te behouden.”
2Interprofessionalisering van de strijd: “Het is belangrijk dat
alle centrales weliswaar hun onafhankelijkheid behouden,
maar samen optreden, hand in hand, om dingen in beweging
te brengen en de strijd voort te zetten. Tijdens deze acties
op het terrein komt solidariteit tot uiting.”
3Onafhankelijkheid van de vakbond: “De vakbond moet
een tegenmacht blijven, geen aanhangsel van een partij.”
Daarom blijft het principe van de werknemerscontrole
overeind. En wat de politiek betreft: als wij dromen van een
absolute meerderheid van links in België, moeten wij in staat zijn
om kritiek te blijven leveren op partijen die beweren zich links op
te stellen, maar op het verkeerde spoor zitten, en hen te feliciteren
wanneer ze het goed doen.
4Regionalisme: Renard heeft het regionalisme niet
uitgevonden, maar heeft zich na zorgvuldig onderzoek
tot het regionalisme bekeerd. Deze stroming steunt nog
altijd op de behoefte aan sociale vooruitgang. Hoewel de
regionale gedachte nu soms in twijfel wordt getrokken binnen het
ABVV, wil de voorzitter van de Metaalarbeiders van Luik-Luxemburg
deze koers toch aanhouden, in de overtuiging dat “het regionalisme
geen dogma of geloofsovertuiging is. Het is een instrument om
onze levens- en arbeidsomstandigheden te veranderen op de plek
waar wij ons bevinden.”
Tot slot herinnerde Thierry Grignard ons eraan hoe belangrijk het
is om naar de basis te luisteren en in dienst te staan van de ABVVmilitanten.
Alleen door uit te gaan van de werkende klasse is het
mogelijk om de maatschappij te veranderen.
Het is duidelijk dat de voorzitter van de Luikse Metaalarbeiders
op de strijd in het verleden steunt om naar de toekomst te kijken.
Het regionalisme staat centraal in zijn vakbondsfilosofie. Het is
volgens hem een middel om de mensen, de werknemers, de
vakbond macht te geven.

Images
Syndicat