Aller au contenu principal

PENSIOENEN EN EINDELOOPBAAN ONDER HOOGSPANNING!

a

Het volledige arbeidersdossier wordt gevolgd door de metaalbewerkers van het ABVV.
Wij vertegenwoordigen zowel de actieve werknemers van vandaag als van gisteren.
En we zijn vooral bezorgd over het lot van onze senioren.
We kunnen niet (meer) aanvaarden (wij stellen dit feit al 10 jaar aan de kaak) dat één gepensioneerde op zes in België
onder de armoedegrens leeft. De eersten die worden getroffen zijn de vrouwen, voor wie het heel moeilijk is om een
volledige loopbaan op te eisen!
Het is onaanvaardbaar dat steeds meer van hen er de voorkeur aan geven overdag in metrostations of winkelcentra
te blijven omdat zij hun energierekeningen niet meer kunnen betalen.
Het is onaanvaardbaar dat zij voortaan moeten kiezen tussen voedsel of verzorging.
Het is ondenkbaar dat onze ouderen, die hun hele leven hebben bijgedragen tot het creëren van rijkdom, niet meer
in staat zijn de eindjes aan elkaar te knopen.
De ABVV-metaalbewerkers verwachten meer dan een bewustwording van de situatie en grote woorden. Het is tijd
voor concrete daden en vooruitstrevende politieke beslissingen.
Wij eisen dat zo spoedig mogelijk rekening wordt gehouden met onze fundamentele eisen:
• Een echte herwaardering van de pensioenen. Dat ze minstens gelijk zijn aan 75% van de 5 best betaalde jaren
van de loopbaan. En veel meer dan de 1.500 euro die eerder werden geëist!
• Een berekening op basis van een loopbaan van 40 en niet van 45 jaar oor een volledige loopbaan,
• Een betere waardering van gelijkgestelde periodes,
• Een gelijke ontwikkeling van de lonen en van de pensioenen om te voorkomen dat de kloof tussen actieven en
niet-actieven groter wordt.

Images
actie p & bp
actie p & bp
actie p & bp
actie p & bp
actie p & bp
actie p & bp
actie p & bp
actie p & bp
actie p & bp
actie p & bp