Overslaan en naar de inhoud gaan

PERSBERICHT

a

Op de werkvloer gaan steeds meer stemmen op die een tendens bevestigen die zich ook in andere sectoren voordoet: een steeds groter aantal werknemers in de metaalsector slaagt er niet meer in om hun energiefactuur te betalen. Op economisch vlak lijden almaar meer ondernemingen onder de exponentiële stijging van de energieprijzen. Wanneer vaste energiecontracten ten einde lopen, worden deze vervangen door vaak onbetaalbare variabele contracten.
Er moet dringend paal en perk gesteld worden aan de geldstroom die vanuit de portefeuilles van de werknemers en de metaalsector vertrekt naar de diepe zakken van de energiereuzen. Indien er niets gebeurt, zullen de werknemers helemaal leeggezogen worden en krijgt onze economie een genadeslag toegediend. Het is vijf voor twaalf … Tijd om tot actie over te gaan. En wel onmiddellijk.
Concreet eisen de metaalvakbonden, in gemeenschappelijk front, dat er snelle en drastische maatregelen genomen worden om de energiefactuur van de gezinnen en bedrijven te drukken. We vragen ook snelle en drastische maatregelen om de overwinsten — of eerder: de onrechtmatig verworven winsten — van de energiesector te belasten.
De metaalvakbonden willen bij deze ook de werkgeversorganisaties waarschuwen. Zij moeten immers ook eisen dat er maatregelen getroffen worden om de energie-monopolies tegen te gaan, in plaats van de huidige situatie aan te wenden om de lonen onder vuur te nemen.
Dergelijke manoeuvres zullen we niet zomaar over ons heen laten gaan – temeer omdat de meerwaarde die de metaalwerknemers de afgelopen jaren gegenereerd hebben, geleid heeft tot enorme winsten en dividenden in de sector. Voor ons is het dan ook uitgesloten dat de werknemers opnieuw de dupe zijn van deze crisis. Ze vragen meer dan een aalmoes; ze vragen respect. Zonder hen wordt er immers geen rijkdom gegenereerd in de samenleving. We zullen dan ook geen enkele directe of indirecte aanval tolereren op de automatische loonindexering. We zullen ons ook blijven verzetten tegen de wet die onze lonen in een keurslijf dwingt.
En omdat we willen aantonen dat deze waarschuwing serieus genomen moet worden, bevestigen de vakbonden hierbij dat 9 november wel degelijk een stakingsdag wordt in de sector.