Aller au contenu principal

Gepensioneerde en bruggepensioneerde ABVV-Metallo’s

a

het is tijd om terug te keren naar onze verworvenheden!

De Commissie van de gepensioneerden en bruggepensioneerden van de Metallo’s brengen opnieuw de essentiële elementen in herinnering waar zij voor opkomen, voor de gepensioneerden van vandaag, maar ook voor die van morgen!
• er moet dringend rekening worden gehouden met de ZWARE BEROEPEN- want al onze sectoren zijn zware sectoren!
• een echte HERWAARDERING VAN DE PENSIOENEN. Onze pensioenen zijn de laagste in Europa! Wij eisen dat ze minstens 75% bedragen van de 5 best betaalde jaren van een loopbaan!
• een berekening op basis van 40 DIENSTJAREN en NIET 45 voor een volledige loopbaan!
• een menselijke erkenning van MENSELIJKE TEGENSLAG bij de berekening van het pensioen (perioden van werkloosheid, loopbaanonderbreking, verlof voor medische bijstand, enz.)!
• de koppeling van SOCIALE VERGOEDINGEN aan WELZIJN. De evolutie van de pensioenen moet parallel lopen met de evolutie van de lonen, en BUITEN HET IPA.
• terugkeer van het PENSIOEN OP 65 JAAR - want op de leeftijd van 65 zijn alle beroepen zwaar!
Minimumpensioenen, VOOR IEDEREEN, zonder voorwaarden, NU!
De weken gaan voorbij en de grote lijnen van de pensioenhervorming maken onze oudsten bang, zo erg zal de bestaansonzekerheid, die nochtans al ruim aanwezig is, in de komende jaren stijgen...
We moeten toegeven dat de mededelingen in de persartikels, in de pamfletten, enz. die gingen over het minimumpensioen, ons op een dwaalspoor hebben gezet!
“Een minimumpensioen voor iedereen!”... JOEPIE! We geloofden er allemaal in, we beeldden ons in dat we allemaal waardig konden leven met een minimum aan comfort.
Blijkt dat de werkelijkheid van een rechtse Regering ons inhaalt en ons een ferme klap in het gezicht geeft!
CONTACT PRESSE : Jean-Michel Hutsebaut, Secrétaire général adjoint +32 475 46 50 61
www.metallos.be | Facebook Métallos FGTB – ABVV
Want neen hoor, natuurlijk zal dat pensioen niet voor iedereen zijn! Dat (minimum)pensioen zal je moeten verdienen!
Om recht te hebben op het minimumpensioen moet je vandaag gewerkt hebben gedurende ten minste 2/3 van een volledig jaar, effectieve en gelijkgestelde perioden, gedurende 30 jaar; wat de Regering heeft besloten voor de toekomst, is een voorwaarde van effectieve arbeid van 20 jaar (door te beknibbelen op de gelijkgestelde perioden). Wederom beperkt deze Regering het recht op het minimumpensioen en knaagt ze aan onze verworvenheden.
De huidige inschattingen zijn beangstigend... naar verluidt zouden 90.000 mensen mogelijks het recht verliezen op het minimumpensioen volgens het strikte criterium (voor de voltijdsen) en meer dan 66.000 werkne(e)m(st)ers, waarvan 2/3 vrouwen, zouden het recht op het minimumpensioen verliezen volgens het soepel criterium (deeltijdsen).
En dan hebben we het nog niet over de mensen die al met pensioen zijn, die in het systeem zijn gestapt via het wettelijk mechanisme en die onder het minimumpensioen zitten. Er zal zich een kloof vormen tussen de gepensioneerden in het verleden, en zij die toegang zullen hebben tot hun eigen pensioen. Dit is voor de Metallo’s ontoelaatbaar.
Een minimumpensioen, dat is VOOR IEDEREEN, onvoorwaardelijk, NU!
Want de strijd van de gepensioneerden is ook de strijd van de werkenden! IEDEREEN in algemene staking op 9 november aanstaande!
Samen sterk!

Fichiers